Gadewch i ni siarad am ADHD thumbnail

Gadewch i ni siarad am ADHD

Mae’r animeiddiad hwn yn trafod beth mae bod ag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) yn ei olygu. Cafodd ei gynhyrchu ar y cyd â phlant ag ADHD, eu teuluoedd/gofalwyr…